top of page

 

Πολιτική απορρήτου-GDPR-nellaCasa

Εισαγωγή

Για την nellacasa, η ιδιωτική σας ζωή είναι πολύ σημαντική και για να την προστατεύσετε στην καλύτερη περίπτωση θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αριθ. 679/2016, GDPR) και τις επακόλουθες αλλαγές, ο ιστότοπος αυτός σέβεται και προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών και των χρηστών, θέτοντας σε εφαρμογή κάθε προσπάθεια που είναι δυνατή και αναλογική ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των χρηστών.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες του διαδικτυακού τόπου και ισχύει για τους επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου. Δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλων διαύλων επικοινωνίας. Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να παρέχει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται.

 

Ο ελεγκτής δεδομένων

Ο ελεγκτής δεδομένων είναι η εταιρεία nellacasa που βρίσκεται επισήμως στην Θηβών 40 στο Περιστέρι.

 

Τόπος επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία της nellacasa και στο web datacenter που φιλοξενεί τον ιστότοπο και διακινούνται μόνο από το τεχνικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία ή από τα άτομα που είναι υπεύθυνα για περιστασιακές εργασίες συντήρησης.

Δεν κοινοποιούνται ή αποκαλύπτονται δεδομένα που προέρχονται από την υπηρεσία διαδικτύου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας και εκφράζονται για σκοπούς επεξεργασίας και αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό.

 

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

Δεδομένα πλοήγησης / περιήγησης

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της πλοήγησης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα εργαλεία.

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:

 • διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP);

 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και οι παράμετροι συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο.

 • όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ·

 • ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης ·

 • Ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και σελίδα εξόδου.

 • αριθμός κλικ.

 • πληροφορίες σχετικά με τη λήψη τεκμηρίωσης από τον ιστότοπο.

Οι παραπάνω πληροφορίες επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του ιστότοπου, να βελτιωθεί η συνάφεια των παρεχόμενων αποτελεσμάτων, να ληφθούν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για την ασφάλεια αιτιολογικό.

Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται τελικά να περιλαμβάνουν δεδομένα όπως τη διεύθυνση IP που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, προκειμένου να αποκλειστούν οι προσπάθειες αποκατάστασης του ίδιου του ιστότοπου ή να βλάψουν άλλους χρήστες ή, σε κάθε περίπτωση, επιβλαβείς δραστηριότητες ή να συνιστούν έγκλημα. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την αναγνώριση ή τη διαμόρφωση του προφίλ του χρήστη, αλλά μόνο για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών του.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας διατηρούνται για 7 ημέρες.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς αποθηκεύονται για απεριόριστο χρόνο.

 

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Η nellacasa συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από χρήστες, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη κατά τη διάρκεια της φάσης εγγραφής, ζητώντας πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγραφείτε στο σύστημα ενημερωτικών δελτίων.

Η αποστολή αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται σε προαιρετική, ρητή και προαιρετική βάση και συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα, που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται για τους σκοπούς της υπηρεσίας.

Τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη θρησκεία, την κατάσταση της υγείας, την εθνότητα ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό δεν θα ζητηθούν ποτέ και / ή δεν θα συλλεχθούν.

 

Προαιρετική παροχή δεδομένων και δικαίωμα να λησμονηθούν

Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται δεδομένα με βάση την συνειδητή συναίνεση.

Με τη χρήση ή τη διαβούλευση με τον παρόντα ιστότοπο, οι επισκέπτες και οι χρήστες εγκρίνουν ρητά αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σε σχέση με τις μεθόδους και τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αποκάλυψης σε τρίτους, εφόσον είναι απαραίτητο για την παροχή μιας υπηρεσίας.

Η παροχή δεδομένων και συνεπώς η συναίνεση για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων είναι προαιρετική. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του και μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή μια συγκατάθεση που έχει ήδη παρασχεθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Στην περίπτωση δεδομένων που συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δημιουργείται από μια φόρμα επικοινωνίας , θα χρειαστεί να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα ζητά τη ρητή διαγραφή των δεδομένων σας από οποιοδήποτε εταιρικό CRM.

 • Δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η ακύρωση των δεδομένων περιήγησης που συλλέγονται ανώνυμα, καθώς είναι αδύνατο να ανιχνευθεί με ακρίβεια ο χρήστης με τον οποίο συνδέονται (εξ ορισμού δεν θεωρούνται "προσωπικά δεδομένα").

Η άρνηση της συναίνεσης μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή ορισμένων υπηρεσιών και η εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο στον οποίο συνηθίζετε ενδέχεται να διακυβευτεί.

 

Μέθοδος επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Εφαρμόζονται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή λανθασμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε ένας μικρός κίνδυνος ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος παρακολουθεί τη μετάδοση μέσω του Διαδικτύου, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να βρει έναν τρόπο να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας μας. Σας προειδοποιούμε λοιπόν να είστε προσεκτικοί κατά τη μετάδοση Προσωπικών Δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Η nellacasa δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, επομένως εάν καταχωρίσετε Προσωπικά Δεδομένα στον ιστότοπό μας, πρέπει να σταθμίσετε τα οφέλη και τους κινδύνους.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Αυτός ο ιστότοπος ενημερώνει πως τα προσωπικά δεδομένα σας θα αποθηκευονται και θα χρησημοποιουνται μόνο εντός ευρωπαϊκής ένωσης.

 

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (GDPR) και την εθνική νομοθεσία, ο χρήστης μπορεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες και εντός των ορίων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, να ασκεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ζητήσει επιβεβαίωση της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης) ·

 • να γνωρίζει την προέλευσή του.

 • λαμβάνουν κατανοητή επικοινωνία γι 'αυτό.

 • να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη λογική, τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • να ζητήσει την ενημέρωση, τη διόρθωση, την ενοποίηση, την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή, τον αποκλεισμό των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ·

 • σε περιπτώσεις επεξεργασίας που βασίζεται στη συναίνεση, να λαμβάνει, με αποκλειστικό κόστος της υποστήριξης, τα δεδομένα που παρέχει στον κάτοχο, σε δομημένη και ευανάγνωστη μορφή από έναν επεξεργαστή δεδομένων και σε μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως από μια ηλεκτρονική συσκευή.

 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή ·

 • καθώς και γενικότερα την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Ερωτήσεις ιδιωτικού απορρήτου

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο nellacasa , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: 

nellacasa

Θηβών 40, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 210 5750658 
Email: nellacasa@gmail.com


 

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και συμφωνώντας με αυτήν την πολιτική, συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής.

Τι είναι ένα cookie;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από τον υπολογιστή όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο έναν χρήστη. Το κείμενο αποθηκεύει τις πληροφορίες που ο ιστότοπος είναι σε θέση να διαβάσει τη στιγμή που εμφανίζεται αργότερα. Ορισμένα από αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα είναι χρήσιμα για τον επισκέπτη επειδή μπορούν να αποθηκεύουν με ασφάλεια, όπως ρυθμίσεις ονόματος χρήστη ή γλώσσας. Το πλεονέκτημα της εγκατάστασης των cookies στον υπολογιστή σας είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώσετε τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που επισκεφθήκατε πριν.

Γιατί ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies;

Η Homes Casa Srl χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στους πελάτες της μια προσαρμοσμένη εμπειρία ιστού και να τους επιτρέπει να επισκέπτονται ξανά έναν ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν κάθε φορά τις ίδιες πληροφορίες. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του ιστότοπου: στην πραγματικότητα διευκολύνουν τη διαδικασία αναζήτησης προϊόντων μέσα στον ιστότοπο. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα από απώλειες και οποιαδήποτε μορφή παράνομης επεξεργασίας, η Homes Casa Srl έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Ποια είδη cookie χρησιμοποιεί το www.ormedesign.it;

Υπάρχουν γενικά τρεις κατηγορίες cookie: "Λειτουργικότητα", "Analytics" και "Στόχευση". Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για κάθε κατηγορία cookie που χρησιμοποιείται από το www.ormedesign.it παρακάτω.

 • Μπισκότα λειτουργικότητας. 
  Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα, καθώς σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε στην υπηρεσία και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της, όπως πρόσβαση σε συνδεδεμένες ή ασφαλείς περιοχές. 
  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που σχετίζονται με το μοναδικό όνομα χρήστη που έχετε παράσχει, έτσι ώστε να τοποθετείται λιγότερη πίεση στην υποδομή της βάσης δεδομένων μας. Αυτά τα cookie μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε ότι έχετε συνδεθεί ώστε να σας προσφέρουμε πιο φρέσκο ​​ή διαφορετικό περιεχόμενο από ένα χρήστη που δεν έχει συνδεθεί ποτέ.

 • Cookie του Analytics. 
  Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. 
  Ο παροχέας υπηρεσιών μας παρέχει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. 
  Τα cookie των αναλυτικών στοιχείων που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας παρακολουθούν ανώνυμα επισκέψεις, παρέχοντας γενικά πληροφορίες σχετικά με τη γενική τοποθεσία που σχετίζονται με την IP του χρήστη, και περιορίζονται στο όνομα της πόλης. 
  Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Τα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον πλοηγό χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης του χρήστη.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookie;

Μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσετε τα cookies. Προειδοποίηση: όταν απενεργοποιείτε τα cookies, ορισμένες λειτουργίες βάσης δεδομένων του ιστότοπου ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν, όπως εγγραφή ή καταγραφή για λειτουργίες περιορισμένης περιοχής ή / και άλλες διαδραστικές λειτουργίες.

Firefox:

 1. Ανοίξτε τον Firefox

 2. Πατήστε το πλήκτρο "Alt".

 3. Στη γραμμή εργαλείων στην κορυφή του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές".

 4. Στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο".

 5. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις χρονολογίας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις". Καταργήστε την επιλογή "Αποδοχή cookie από ιστότοπους" και αποθηκεύστε τις προτιμήσεις σας.

Internet Explorer:

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.

 2. Κάντε κλικ στο "Εργαλεία" και μετά στο "Επιλογές Internet".

 3. Επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο" και επιλέξτε το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων που θέλετε (μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω για να αποκλείσετε όλα τα cookies ή για να τα επιτρέψετε όλα).

 4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Google Chrome:

 1. Ανοίξτε το Google Chrome.

 2. Κάντε κλικ στο "Εργαλεία".

 3. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" και στη συνέχεια "Ρυθμίσεις για προχωρημένους".

 4. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις περιεχομένου" στην ενότητα "Απόρρητο".

 5. Στα "Cookies και δεδομένα ιστότοπου" μπορείτε να αναζητήσετε και να διαγράψετε συγκεκριμένα cookies.

ή

 1. Πληκτρολογήστε chrome: // settings / cookies στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε το πλήκτρο Enter .

 2. Θα έχετε πρόσβαση στα "Δεδομένα cookie και ιστότοπου", όπου μπορείτε να αναζητήσετε και να διαγράψετε συγκεκριμένα cookies.

Safari:

 1. Ανοίξτε το Safari.

 2. Επιλέξτε "Προτιμήσεις" στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον πίνακα "Ασφάλεια" στο ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

 3. Στην ενότητα "Αποδοχή cookies" μπορείτε να καθορίσετε εάν και πότε θα πρέπει το Safari να αποθηκεύει cookies από ιστότοπους. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (που επισημαίνεται με ερωτηματικό).

 4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο "Εμφάνιση Cookies".

bottom of page